ARKITEKTNETTVERKET GAIA har i mange år utviklet arkitektur som tar i bruk naturlige materialer som tre, halm, stein, leire ol.

Leire er et materiale som ikke forbindes med norsk byggeskikk, men ser man litt tilbake i historien, finner man mange eksempler på en jordbyggetradisjon. stampet jord og ubrent leirestein er eksempler på teknikker som har vært i bruk i norge. På 20-30-tallet hadde man Sem Videregående skole som underviste i bruk av leire som byggemateriale.

Men etter hvert som industrialiseringen av byggenæringen skjøt fart i etterkrigstiden, måtte denne tradisjonen vike og kunnskapen gikk tapt.

Bruk av ubehandlede jordmaterialer som byggemateriale har den store fordelen at de ikke slipper ut klimagasser, og når man blander dem med naturlige fibre (halm, spon, tre, papir ), som binder co2, får man en konstruksjon som lagrer karbon.  Bruk av leire har også andre fordeler. det er et hygroskopisk materiale, dvs. at det regulerer fukt i konstruksjonen.

Leire har også en god varmelagringsevne som muliggjør døgnlagring av energi og passiv solenergi.

En annen fordel er at den mikroskopiske strukturen til leire ikke gir grobunn for bakterier og materialet er dermed antiseptisk.

For å få til bærekraftig byggeri må vi ta i bruk lokale materialer uten klimagassutslipp i produksjonsprosessen.

Leire er et materiale som finnes i store mengder mange steder i norge og er dermed et utmerket materiale for en klimanøytral arkitektur.

 

 

 FERROCLAY 1

 

 

 

 

 

 

FERROCLAY 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barnehage

LL 01

Sov 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leire som byggemateriale

  • 1
  • 2

Urban dyrking

  • 1