Gaia Arkitekter består av 4 selvstendige, samarbeidende arkitektkontorer som har spesialkompetanse innen økologisk forsvarlige byggemetoder og planlegging.

Gaia Arkitekter har mer enn 20 års praksis med prosjektering, planlegging, idèutvikling, forskning og undervisning. Prosjektene omfatter: boliger, hytter, boligområder, barnehager, skoler, småindustri, rehabilitering av bygårder, landbruksbygg og samfunnshus. I tillegg kommer planlegging av hage- og landskapsanlegg, skolegårder, boligområder og byøkologiske prosjekter. Gaia Arkitekter har kompetanse og erfaring med regulerings- og  bebyggelsesplaner, og benyttes som konsulenter i større, overordnede planer.

Gaia Arkitekter utfører forskningsprosjekter og benyttes som konsulenter innen spesialområder som økologisk forsvarlige byggemetoder, inneklima,naturlig ventilasjon, byøkologi mm. Gaia Arkitekter tilbyr også prosessledelse for verksteder som skal sikre miljøinnhold og brukermedvirkning. Medlemmene har utgitt en rekke bøker, hefter og artikler om bygningsøkologi og benyttes som foredragsholdere og kursledere i ulike fora både nasjonalt og internasjonalt.

Gaia Arkitekter samarbeider med Gaia Scotland og har et bredt internasjonalt kontaktnett gjennom Gaia Internasjonal - som består av ledende arkitekter innen økologisk planlegging og bygging i Europa.