I tillegg til de faste Gaia kontorene består Gaia Arkitekter av flere enkeltpersoner og andre samarbeidende og tilknyttede arkitekter og virksomheter.  


 

Chris Butters

Chris Butters, født i Sydafrika. Chris har arbeidet med energi og miljø i over 40 år, som praktiserende arkitekt, konsulent og lærer og har vært medlem av GAIA siden oppstarten på 1980-tallet. Har for tiden forskerstilling i England. Utdanning: B.A. Litteratur (Stellenbosch), Arkitekt DPLG (Montpellier), Energiplanlegging (Oslo).
Arkitektarbeider omfatter bl.a boliger, rehabilitering, skolebygg og et sykehus. 
Omfattende arbeid i Norge og Norden med prosjektledelse, utredninger, medvirkningsprosesser kursvirksomhet og prosjektutvikling knyttet til miljø og bærekraft, bl.a boligområder, byutvikling, 

 miljøvennlig rehabilitering, lavenergikonstruksjoner, inneklima. 
Arbeid i utlandet, spesielt i Asia, som arkitekt og rådgiver. 10 år i Bhutan som prosjektleder for internasjonale bistandsorganisasjoner og NGO’s. 
Kjent for verktøyet Sustainability Value Map, se artikler på google: Et helhetlig verktøy for evaluering av Bærekraft.
Konsulent og foredragsholder mange steder.
Forfatter av flere bøker, senest "Fra passivhus til sunne hus". 

Tidligere stillinger:
- Prosjektleder, NABU - Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling, 1998-2004
- Direktør, UIA - Internasjonale Arkitektunionens arbeidsprogram The Road After Rio, 1998-2003.
- Gjesteprofessor, Arkitekthøgskolen i Oslo (2007-08)
- Gjesteprofessor, College of St Benedict / St Johns University, Minnesota, USA (2009).
- Seniorrådgiver, Stiftelsen Idébanken, Oslo (2010 - 2013)
 
Nåværende stillinger:
- Kursleder, Universitetet i Oslo, Energy, Environment and Sustainable Development
- Arkitekt, GAIA-gruppen
- Konsulent, arkitektur / planlegging, GAIA International
- Forsker, lavenergiboliger i utvklingsland, Warwick University, UK

 
Kontaktinfo: mob. +44 (0)7904 000051 epost: chris@butters.no


 

bente2

Bente Nuth Leland, født i 1953, sivilarkitekt MNAL med rundt 30 års erfaring og arbeider med prosjektering og planlegging av miljøvennlig og naturnær arkitektur gjennom eget firma på Nesodden. Herunder bygging med gjenbruksmaterialer eller halm/leire. Hun har også studert alternativ medisin og byggebiologi, og har kompetanse på samspillet mellom hus og helse. Prosjektområdet hennes er eneboliger, tilbygg, rehabilitering, mindre offentlige bygninger, reguleringsplaner og veiledning innen miljøprosjektering samt forfattervirksomhet.

Kontaktinfo: Berkana as, Myrlia 65, 1453 Bjørnemyr. 
Tlf: 63 79 10 81 eller 90 61 10 81, e-post: bente.leland@berkana.no
Se også www.berkana.no (under utarbeidelse)