Nyheter

 • Arealforbrukets miljøbelastning i boliger

  Opsjoner for arealeffektivisering

  Gaia Lista AS til Statens Bygningstekniske Etat

  Mai 2003

  Bjørn Berge

  Last ned

 • Absolute passive energy design

  Achieving passive house level by utilizing hygrothermal properties of wood.

  INTERIM REPORT TO PROJECT helTREnkelt (Simply Wood)

  Gaia Lista/Asplan Viak/Treteknisk Institutt/Silvinova, December 2014

  Download

 • Absolutt passiv energidesign

  Passivhusnivå ved utnyttelse av hygrotermiske egenskaper i trevirke.

  DEL-RAPPORT TIL PROSJEKT helTREnkelt.
  Gaia Lista/Asplan Viak/Treteknisk Institutt/Silvinova, desember 2014.

  Last ned

 • Engine isn’t responding

  En kritikk av den automatiske energispareboligen.

   

  Last ned

 • Arkitektene og Arealforbruket, Arkitektnytt 18 2004

  I Norge sitter stadig flere gamle i sine store nedslitte hus og fryser. Men de biter seg fast i gyngestolene sine og nekter å flytte fra naboskapet, nærbutikken og kattedøra. At vi lever så lenge er en viktig grunn til at arealforbruket i norske boliger nå er det største i verden. Dette er i ferd med å skape sosiale problemer, men har også store konsekvenser for miljøet. Og det er (nesten) bare arkitektene som kan gjøre noe med det. Nemlig ved å lage små hus så store som mulig. 

  Bjørn Berge, Gaia Lista

  Last ned Arkitektene og arealforbruket

 • 1