fredrikst hage 01 10

Bakgård med økologisk demonstrasjonshage.

Lokal overvannshåndtering. Møteamfi og urtehage.

Utført som permakulturkurs og verksted/dugnad, med bygging av hagen på 3 dager

Fredrikst2 22

Fredrikst3 26

Fredrikst4 30

Fredrikst5 24

Fredrikst8 28

fredrikst hage 02 18

 

Leire som byggemateriale

  • 1
  • 2

Urban dyrking

  • 1