KURS, FOREDRAG, UNDERVISNING

 

GAIA-OSLO AS tilbyr kurs, foredrag og verksteder om alle temaer med tilknytning til økologisk forsvarlig bygging, planlegging.

Blant temaene har vært: 

Byøkologi/bærekraftig byutvikling i Europa, miljøvennlig boligbygging, miljøvennlig skolebygg,

naturlig ventilasjon, massivtre og sunne byggematerialer, permakultur, alternativ energi og økologisk ressursbruk, selvbyggingsteknikker  -  bruk av leirepuss, urbant jordbruk, økologisk forsvarlig design med mer. 

 

GAIA OSLO AS har hatt ansvar for en lang rekke undervisningsopplegg, foredrag, kurs og seminarer, inklusiv kursutvikling, kompendier og praktisk tilrettelegging for større og mindre konferanser, verksteder og seminarer. 

Kundegrupper inkluderer arkitekt- og ingeniørhøyskoler, universiteter, kommuner og offentlige etater, borettslag og stiftelser, internasjonale organisasjoner, beboergrupper og skolebarn. 

 

VERKSTEDER

Vi har lang erfaring med prosessledelse av praktiske planleggingsverksteder for alt fra små byggeoppgaver og hageutforming til store plan- og byggeoppgaver, som for eksempel Groruddalen og Hausmania kulturhus. 

Arbeidet omfatter design av prosesser, med forslag til verkstedsform, prosessledelse, oppfølging og rapportering.

 

EKSKURSJONER

 

GAIA OSLO AS arrangerer studieturer i Norge, Norden, Europa og Syd Amerika for arkitekter, planleggere, kommuner, utbyggere osv, for grupper på mellom 10 og 40 personer. Opplegg skreddersys etter behov.