Økologisk gårdsbruk og besøkssenter. Tårn med fire etasjer og kuppel, ekte bindingsverk isolert med kalkpusset halm. Leirepuss og leiregulv. Leca og glass. Torv og takløk på taket, samt trekladning av osp på tårnet. Økologisk kafé og gårdsbutikk, toalett, grovkjøkken, galleri og kontor.

Se www.rammegård.no

Prosjekttype: GÅRDSBYGG

Adresse: Hvitsten

Kommune: Vestby

Dato: 2003-04

Tiltakshaver: Petter Olsen

Areal: BYA: 284 m2, BRA: 280 m2 

Bilder 10 1844

Bilde 2 1704

Bilde 5 2272

15 oktober 2006 006 3072

Bilde 2 534 2272

Bilde 2 537 2272

Sauefjøs3 3072

Sauefjøs4 3072