hytterkviljo2

I tilknytning til gardsbruk er det oppført 4 utleiehytter, hver med bruksareal på ca. 60 kvadratmeter. Hyttene er delvis inngravd i eksisterende sandvoll i et sensitivt område som grenser inn mot Listastrendene landskapsverneområde. I tilknytning til utbyggingen ble det utarbeidet reguleringsplan. Prosjektet mottok FoU-støtte fra Landbrukets Utviklingsfond.

Egenskaper

  • Tilpasset utforming. Hyttene underordner seg landskapet framfor å kontrastere.
  • Nedbrytbare materialer. Konstruksjonene består av materialer som er nedbrytbare i naturen og/eller er særlig lette å demontere.
  • Energiøkonomisering. Utforming for å redusere vindbelastninger. Full isolasjonsstandard.

Publisert

  • Bygdeliv 5/1998 pp9
  • A+ 1/1999 pp 54-55

hytterkviljo1