borhaugbarnehage3

2-avdelings barnehage lokalisert i et særlig vindutsatt område på Vest-Lista i Farsund kommune.

Egenskaper

  • Høy inneklimasikkerhet. Gjennomført med lavemitterende materialer og innvendige overflater med gode fuktregulerende egenskaper.
  • Dynamisk isolering. Diffus frisklufttilførsel gjennom himling for redusert transmisjonsvarmetap og god luftkvalitet.
  • Høy holdbarhet. Robust materialbruk og lett tilgjengelighet for oppgradering av tekniske anlegg.
  • Klimatilpasning av uteområder. Bygningsform utviklet i vindlaboratorium for maksimal skjerming av uteområdene.

Publisert

  • Butters C & Østmo F Bygg for en ny tid NABU Oslo 2000 pp 132-133
  • A+ 1/1999 pp 54-55
  • Arkitektur.no

borhaugbarnehage2borhaugbarnehage1