raulibarnehage3

Naturbasemodul oppført som utvidelse av eksisterende barnehage med massivtreelementer i golv, vegger og tak, og fundamentert på betongpillarer. Naturbasen er utviklet som en type-barnehage og består av 3 deler; en Basis-del, en Tilpasnings-del og en Tema-del. Basis-delen utgjør kjernen mens Tilpasnings-delen knytter an til tomta. I Tema-delen utvikles et aktuelt emne-område, eksempelvis "vegetasjon", "energi", "natur-observasjon".

Egenskaper

 • Høy fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Barnehagen kan utvides, krympes og flyttes. Det legges opp til autonome løsninger for vann- og avløpsbehandling samt muligheter for selvforsyning av energi (sol og biomasse). Tekniske anlegg og føringer er lett tilgjengelig for vedlikehold og oppgraderinger.
 • Små tomteinngrep. Barnehagen kan anlegges på de aller fleste tomtetyper med minimal grøfting og tomtebearbeiding. Enkel tilbakeføring til opprinnelig landskap etter flytting.
 • Godt inneklima. Lavemitterende materialer med gode fuktregulerende egenskaper.
 • Arealeffektivitet. Høyere barnetetthet enn i ordinære barnehager.
 • Pedagogisk tilpasning. Tematiseringen innebærer et pedagogisk tilbud utover vanlig barnehagestandard. Tekniske anlegg er eksponert og utformet med hensyn til enkel forståelse av funksjon og sammenhenger.

Publisert

 • Last ned PDF fil av Rauli Naturbasemodul

raulibarnehage1raulibarnehage2

Boliger

 • 1

Skoler og barnehager

 • 1

Hytte og hytteanlegg

 • 1

Andre byggetyper

 • Atelier i Stavanger

  Atelier i Stavanger

  Atelier for grafisk design som tilbygg på enebolig med trang tomt på Hinna i Stavanger. Oppført med bindingsverk til tre Read More
 • 1