vanseskole2

Nybygg knyttet til eksisterende Vanse skole. Bruksareal ca 500 kvadratmeter fordelt på 4 klasser for 6 og 7-åringer.

Egenskaper

 • Naturlig ventilasjon og godt inneklima. Norges eneste skole gjennomført med fullstendig naturlig ventilasjon. Tilluft via nedgravd kulvert og avtrekk over møne med aerodynamisk utforming. Innvendige overflater med gode fuktregulerende egenskaper. Bruk av tunge materialer for å stabilisere temperaturforholdene. Gjennomført bruk av lavemitterende materialer.
 • Høy teknisk holdbarhet. Alle kabler og installasjoner lett tilgjengelige for vedlikehold og oppgraderinger. El-føringer montert i indekkende kabelbaner med skrulokk.
 • Klimatisert uteområde. Bygningen er lagt som et beskyttende volum mot framherskende vindretninger og danner et klimatisert uterom.

Publisert

 • Butters C & Østmo F Bygg for en ny tid NABU Oslo 2000, pp 134-135
 • A+ 1/1999, pp 54-55

vanseskole1

Boliger

 • 1

Skoler og barnehager

 • 1

Hytte og hytteanlegg

 • 1

Andre byggetyper

 • Atelier i Stavanger

  Atelier i Stavanger

  Atelier for grafisk design som tilbygg på enebolig med trang tomt på Hinna i Stavanger. Oppført med bindingsverk til tre Read More
 • 1