Byggeår: 2009. oppvarmetBRA: 687m2

Egenskaper

 • Tilpasning. Lokal klimatilpasning: Skjerming av uteområde mot fremherskende sommervind (kjølig,sol). Forvarming av lekeområdet.
 • Bygningsfysikk. Gjennomgående Trebygning med hygroskopiske veggsnitt og fuktåpne overflater.
 • Inneklima. Gjennomgående lavemitterende materialer, fuktbufring, temperaturbufring. Naturlig ventilasjon; vinduslufting. Brukerstyrt, årstidstilpasset ventilasjon (behovsstyrt), variable luftmengder. Natteheving av temperatur gir lavere driftstemperatur på inneluften og bedre opplevd inneklima. Takvarme gir redusert svevestøv. Full logg av inneklima og energibruk.
 • Energi. Høyisolert.– Biomasse + elektrisk backup, vannbåren lavtemperatur takvarme. Målt brutto energibruk: 85kwh/m2 år

hanneslekestue3

hanneslekestue2

hanneslekestue4

Boliger

 • 1

Skoler og barnehager

 • 1

Hytte og hytteanlegg

 • 1

Andre byggetyper

 • Atelier i Stavanger

  Atelier i Stavanger

  Atelier for grafisk design som tilbygg på enebolig med trang tomt på Hinna i Stavanger. Oppført med bindingsverk til tre Read More
 • 1