Siden er under konstruksjon, og vil bli utvidet med informasjon snarest. The site is under construction, and will be expanded with information urgently.

Ungdommens miljøparliament

fredrikst hage 01 10

Bakgård med økologisk demonstrasjonshage.

Lokal overvannshåndtering. Møteamfi og urtehage.

Utført som permakulturkurs og verksted/dugnad, med bygging av hagen på 3 dager

Fredrikst2 22

Fredrikst3 26

Fredrikst4 30

Fredrikst5 24

Fredrikst8 28

fredrikst hage 02 18

 

Leire som byggemateriale

  • 1
  • 2

Urban dyrking

  • 1