Siden er under konstruksjon, og vil bli utvidet med informasjon snarest. The site is under construction, and will be expanded with information urgently.

Leireskulptur

Oslo 1 esk

ESKULT 1Tjøme kurs 1ESKULT 2

Leire som byggemateriale

  • 1
  • 2

Urban dyrking

  • 1